Онлайн поддръжка


Видеонаблюдение

Vision-Spot Професионална инсталация на видеонаблюдение. Vision-Spot предлага напълно безплатна 24/7 поддръжка в продължение на 1 година след инсталирането на система за видеонаблюдение. За да преподновите периода за поддръжка за още 1 година, цената е 120 лв., за 2 години е 200лв.

Охранителни и домофонни системи

Vision-Spot Професионална инсталация на СОТ и домофонни системи.